logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do za?atwienia
 Podzia? administracyjny kraju
 Urz?dy pracy w Polsce
 Urz?dy skarbowe w Polsce
A A A


Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz Procedura  przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku  będąca załącznikiem do Zarządzenia nr 15/2010  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku z dnia 12 kwietnia 2010r.

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie nr 35/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku z dnia 21.11.2014r.  w sprawie sposobu zamieszczania informacji na  stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej  Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku  oraz w portalu społecznościowym Facebook.

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną, stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 35/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku z dnia 29.12.2010r. w sprawie wprowadzenia dokumentów do stosowania celem uregulowania systemu kancelaryjnego i archiwalnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.

Sprawy wpływające do Powiatowego  Urzędu Pracy w Kłodzku są ewidencjonowane przez kancelarię/sekretariat w siedzibie PUP w Kłodzku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2J, sekretariaty w siedzibach filii PUP w Bystrzycy Kłodzkiej lub w Nowej Rudzie oraz Lokalnych Punktach Informacji i Konsultacji (Kudowa Zdrój, Międzylesie, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Szczytna, Ścinawka Średnia), a następnie pismo zostaje skierowane do właściwej w sprawie komórki organizacyjnej.

Kancelaria  przyjmuje korespondencję a następnie przedkłada Dyrektorowi, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Dyrektora - do dekretacji. Zadekretowaną korespondencję dot. spraw z zakresu rynku pracy kancelaria/sekretariat przekazuje Zastępcy Dyrektora ds. Rynku Pracy, natomiast spraw z zakresu ewidencji i świadczeń - Zastępcy Dyrektora ds. Ewidencji i Świadczeń. Pozostałą korespondencję kancelaria przekazuje odpowiednim komórkom organizacyjnym. Zastępcy Dyrektora dekretują sprawy na odpowiednie komórki organizacyjne mieszczące się w pionie, kierownicy dekretują sprawy na poszczególnych referentów,


Urząd rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również udziela informacji telefonicznie.


Adresy, numery telefonów poszczególnych placówek PUP i  komórek organizacyjnych

Ilość odwiedzin: 1484
Nazwa dokumentu: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Ważny
Osoba, która odpowiada za treść: Sebastian Ważny
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Bazylewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-04-05 13:05:11
Data udostępnienia informacji: 2012-04-05 13:05:11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-08 09:57:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner