logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Jawny rejestr zbiorów danych osobowych
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2017
plus Przetargi - rok 2016
minus Przetargi - rok 2015
minus Przetargi - rok 2014
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zamówienia publiczne prowadzone w roku 2014

 

Data wystawienia

numer zamówienia

Nazwa przetargu

kategoria CPV

Numer ogłoszenia

o wszczęciu

postępowania

Informacja

o zakończeniu

postępowania

 

Data i numer ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia

 

KO.ES.2713.8.2014

z dnia

03.12.2014r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych, uczestników projektu pn. Nowy zawód - Nowe perspektywy POKL Poddziałanie 7.2.1 współfinansowanego z EFS

Zadanie I: Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych;

Zadanie II: Kelner-Barman

CPV: 80500000 - 9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2014r.

Nr ogłoszenia:

250535 - 2014

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

19.12.2014r.

Zadanie I

unieważnione

 

Zadanie II

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

30.12.2014r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

265451 - 2014

KO.ES.2712.7.2014

z dnia

14.11.2014r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doreczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualny zrwot

CPV: 64110000 - 0

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

UWAGA !

zmiana terminu składania ofert oraz zmiany w SIWZ

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2014r.

Nr ogłoszenia:

237215 - 2014

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

UWAGA !

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

242471-2014 z dnia 21.11.2014r.

Treść w załącznikach (poniżej)

27.11.2014r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

17.12.2014r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

259929 - 2014

KO.ES.2712.6.2014

z dnia

24.04.2014r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, w zakresie:

Zadanie I: przedłużenie okrsu gwarancyjnego i subskrypcji dla urządzeń Fortinet

CPV: 72611000 - 6

Zadanie II: dostawa akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek

CPV: 30192113-6

CPV: 30237200-1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach 

UWAGA !

zmiana terminu składania ofert oraz zmiany w SIWZ

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2014r.

Nr ogłoszenia:

89337 - 2014

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

UWAGA !

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia   91299-2014 z dnia 28.04.2014r.

Treść w załącznikach (poniżej)

12.02.2014r.

Zadanie I

Zadanie II

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

15.05.2014r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

105097 - 2014

KO.ES.2714.5.2014

z dnia

14.04.2014r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia

TAPICER MEBLOWY

dla 12 osób bezrobotnych, uczestników projektu pn. Buduj przyszłość POKL Poddziałanie 6.1.3, współfinansowanego z EFS

CPV: 80500000 - 9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach 

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2014r.

Nr ogłoszenia:

126842 - 2014

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

25.04.2014r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

07.05.2014r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

97433 - 2014

KO.ES.2714.4.2014

z dnia

24.03.2014r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 126 osób bezrobotnych, uczestników projektu pn. Buduj przyszłość POKL Poddziałanie 6.1.3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie:

Zadanie I:   Opiekun(ka) w żłobku lub klubie dziecięcym – dla 10 osób

Zadanie II:   Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli  LPG –  dla 30 osób

Zadanie III:  Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi: elektrodą otuloną (111),   metodą TIG (141) i metodą MAG (135) – dla 12 osób

Zadanie IV:  Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – dla 12 osób

Zadanie V:     Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV z egzaminem SEP – dla 12 osób

Zadanie VI:      Opiekun(ka) osób starszych z kursem języka niemieckiego – dla 10 osób

Zadanie VII:    Obsługa kasy fiskalnej – dla 30 osób

Zadanie VIII:   Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci – dla 10 osób

CPV: 80500000 - 9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach 

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2014r.

Nr ogłoszenia:

61743 - 2014

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

10.04.2014r.

Zadanie I

Zadanie II

Zadanie V

Zadanie VI

Zadanie VII

Zadanie VIII

17.04.2014r.

Zadanie III

Zadanie IV

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania w załącznikach

25.04.2014r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

90747 - 2014

KO.ES.2713.1.2014

z dnia

18.02.2014r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych, uczestników projektu pn. Nowy zawód - Nowe perspektywy POKL Poddziałanie 7.2.1 współfinansowanego z EFS

Zadanie I: Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych;

Zadanie II: Kelner-Barman

CPV: 80500000 - 9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania  poniżej w załącznikach 

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2014r.

Nr ogłoszenia:

32013 - 2014

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

28.02.2014r.

Zadanie I

03.03.2014r.

Zadanie II

Ogłoszenie o wynikach postępowania w załącznikach

06.03.2014r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

47581 - 2014

KO.ES.2714.2.2014

z dnia

07.02.2014r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia 

TAPICER MEBLOWY

 dla 12 osób bezrobotnych, uczestników projektu pn. Buduj przyszłość POKL Poddziałanie 6.1.3, współfinansowanego z EFS

CPV: 80500000 - 9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach 

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.02.2014r.

Nr ogłoszenia:

24849 - 2014

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

19.02.2014r.

Przetarg unieważniony

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

----------

KO.ES.2714.1.2014

z dnia

22.01.2014r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 174 osób bezrobotnych, uczestników projektu pn. Buduj przyszłość POKL Poddziałanie 6.1.3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie:

Zadania I: Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej -   dla 150 osób

Zadania II: Tapicer meblowy -        dla 24 osób

CPV: 80500000 - 9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

 

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.01.2014r.

Nr ogłoszenia:

14287 - 2014

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

31.01.2014r.

Zadanie II

05.02.2014r.

Zadanie I

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania w załącznikach

12.02.2014r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

27667 - 2014

portal Urzędu Zamówień Publicznych

portal: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Załączniki do pobrania: 2014-01-22 14:05:17 - Ogłoszenie o zamówieniu KO.ES.2714.1.2014 (269.62 kB)
2014-01-22 14:07:21 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do KO.ES.2714.1.2014 (896.29 kB)
2014-01-31 13:45:20 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.1.2014 Zadanie II (198.99 kB)
2014-02-05 13:42:27 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.1.2014 Zadanie I (283.04 kB)
2014-02-07 10:45:27 - Ogłoszenie o zamówieniu KO.ES.2714.2.2014 (225.93 kB)
2014-02-07 10:46:15 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do KO.ES.2714.2.2014 (866.41 kB)
2014-02-18 10:56:49 - Ogłoszenie o zamówieniu KO.ES.2713.1.2014 (224.86 kB)
2014-02-18 10:57:47 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do KO.ES.2713.1.2014 (845.52 kB)
2014-02-19 13:52:02 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.2.2014 (319.11 kB)
2014-02-28 10:46:21 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2713.1.2014 Zadanie I (284.84 kB)
2014-03-03 10:49:02 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2713.1.2014 Zadanie II (292.19 kB)
2014-03-24 11:20:53 - Ogłoszenie o zamówieniu KO.ES.2714.4.2014 (279.93 kB)
2014-03-24 11:22:03 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do KO.ES.2714.4.2014 (1.04 MB)
2014-04-10 13:22:00 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.4.2014 Zadanie I (286.08 kB)
2014-04-10 13:22:40 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.4.2014 Zadanie II (286.94 kB)
2014-04-10 13:23:30 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.4.2014 Zadanie V (286.88 kB)
2014-04-10 13:24:12 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.4.2014 Zadanie VI (297.00 kB)
2014-04-10 13:24:51 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.4.2014 Zadanie VII (291.62 kB)
2014-04-10 13:25:23 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.4.2014 Zadanie VIII (291.11 kB)
2014-04-14 12:45:42 - Ogłoszenie o zamówieniu KO.ES.2714.5.2014 (225.84 kB)
2014-04-14 12:46:30 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do KO.ES.2714.5.2014 (861.35 kB)
2014-04-23 09:33:30 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.4.2014 Zadanie III (183.37 kB)
2014-04-23 09:34:11 - ogłoszenie wyniku KO.ES.2714.4.2014 Zadanie IV (207.59 kB)
2014-04-24 13:48:13 - Ogłoszenie o zamówieniu KO.ES.2712.6.2014 (177.83 kB)
2014-04-24 13:48:55 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do KO.ES.2712.6.2014 (665.24 kB)
2014-04-25 13:01:44 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.5.2014 (214.52 kB)
2014-04-28 10:51:50 - pytania i odpowiedzi do SIWZ KO.ES.2712.6.2014 (251.28 kB)
2014-04-28 10:55:38 - Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert oraz zmiany w SIWZ do KO.ES.2712.6.2014 (136.03 kB)
2014-05-12 10:40:40 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.6.2014 Zadanie I (267.65 kB)
2014-05-12 10:41:23 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.6.2014 Zadanie II (268.80 kB)
2014-11-14 10:48:56 - Ogłoszenie o zamówieniu KO.ES.2712.7.2014 (187.00 kB)
2014-11-14 10:49:56 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do KO.ES.2712.7.2014 (656.10 kB)
2014-11-21 13:24:05 - pytania i odpowiedzi do SIWZ KO.ES.2712.7.2014 (85.00 kB)
2014-11-21 13:49:41 - Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert oraz zmiany w SIWZ do KO.ES.2712.7.2014 (134.25 kB)
2014-11-27 11:01:37 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.7.2014 (171.04 kB)
2014-12-03 12:49:23 - Ogłoszenie o zamówieniu KO.ES.2713.8.2014 (222.08 kB)
2014-12-03 12:50:16 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do KO.ES.2713.8.2014 (864.13 kB)
2014-12-05 13:19:25 - pytania i odpowiedzi do SIWZ KO.ES.2713.8.2014 (45.50 kB)
2014-12-19 14:20:21 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2713.8.2014 Zadanie I (327.93 kB)
2015-01-14 11:39:13 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2713.8.2014 Zadanie II (306.28 kB)

Ilość odwiedzin: 11954
Nazwa dokumentu: Przetargi - rok 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Skiba
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Skiba
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-01-15 08:38:52
Data udostępnienia informacji: 2014-01-15 08:38:52
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-08 09:03:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner