logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Jawny rejestr zbiorów danych osobowych
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2017
plus Przetargi - rok 2016
minus Przetargi - rok 2015
minus Przetargi - rok 2014
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zamówienia publiczne prowadzone w roku 2015

 

Data wystawienia

numer zamówienia

Nazwa przetargu

kategoria CPV

Numer ogłoszenia

o wszczęciu

postępowania

Informacja

o zakończeniu

postępowania

 

Data i numer ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia

 

KO.ES.2712.10.2015

z dnia

02.12.2015r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy świadczenie usług na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

Zadania I: dostawa aktywnych urządzeń sieciowych

CPV: 32420000 - 3

Zadania II: przedłużenie okresu gwarancyjnego na posiadane produkty marki Hewlett-Packard

CPV: 72611000 - 6

Zadania III: dostawa akcesoriów komputerowych

CPV: 30237200 - 1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.12.2015r.

Nr ogłoszenia:

327990 - 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

14.12.2015r.

Zadanie II

Zadanie IIII

15.12.2015r.

Zadanie I

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

17.12.2015r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

345932 - 2015

KO.ES.2712.9.2015

z dnia

26.10.2015r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

Zadania I: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów kompuiterowych

CPV: 30192113 - 6

CPV: 30237200 - 1 

Zadania II: przedłużenie okresu gwarancyjnego na posiadane produkty marki Hewlett-Packard

CPV: 72611000 - 6 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.10.2015r.

Nr ogłoszenia:

285574 - 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

05.11.2015r.

Zadanie II

 

06.11.2015r.

Zadanie I

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania w załącznikach

18.11.2015r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

310676 - 2015

KO.ES.2714.8.2015

z dnia

23.10.2015r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputera przenośnego oraz komputerów stacjonarnych

Pprojekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim(1) PO WER Poddziałanie 1.1.2, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV: 30213100 - 6

CPV: 30214000 - 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2015r.

Nr ogłoszenia:

283410 - 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

04.11.2015r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

12.11.2015r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

304966 - 2015

KO.ES.2714.7.2015

z dnia

21.10.2015r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę urządzeń wielofunkcyjnych projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia-znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim

RPO WD Działanie 8.1 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV: 30121430 - 6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2015r.

Nr ogłoszenia:

280638 - 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

02.11.2015r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

09.11.2015r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

301044 - 2015

KO.ES.2714.6.2015

z dnia

15.10.2015r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 40 osób bezrobotnych, uczestników projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia-znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim

RPO WD Działanie 8.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie:

Zadanie I: Operator koparkoładowarki kl. III z rozszerzeniem zmiany specjalizacji o operatpra koparki kl. III – dla 20 osób

Zadanie II: Pilarz-drwal z rozszerzeniem o operatora pilarek na wysięgniku – dla 20 osób

CPV: 80500000 - 9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

UWAGA !

SPROSTOWANIE SIWZ 

(poniżej w załącznikach) 

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2015r.

Nr ogłoszenia:

274248 - 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

27.10.2015r.

Zadanie I

Zadanie II

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

24.02.2016r.

Dodatkowa informacja do ogłoszenia o wyniku postępowania w załącznikach

29.10.2015r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

289962 - 2015

KO.ES.2712.5.2015

z dnia

26.08.2015r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie w ramach programu z rezerwy ministra na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (art.49 ustawy) - kod programu: 155, szkoleń grupowych dla 34 osób bezrobotnych, w zakresie:

Zadanie I: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – dla 24 osób

Zadanie II: Wykonywanie robót murarskich wraz z uprawnieniami montażu rusztowań – dla 10 osób

CPV: 80500000 - 9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.08.2015r.

Nr ogłoszenia:

220600 - 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

11.09.2015r.

Zadanie I

Zadanie II

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

17.09.2015r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

243454 - 2015

KO.ES.2714.4.2015

z dnia

21.08.2015r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 50 osób bezrobotnych, uczestników projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia-znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku  pracy w powiecie kłodzkim

RPO WD  Działanie 8.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie:

Zadanie I: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi: elektrodą otuloną (111), metodą TIG (141) i metodą MAG (135) – dla 10 osób

Zadanie II: Opiekunka osób starszych z kursem języka niemieckiego – dla 20 osób

Zadanie III: Recepcjonistka / recepcjonista z językiem angielskim – dla 10 osób

Zadanie IV: Księgowość w małej firmie – dla 10 osób

CPV: 80500000 - 9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2015r.

Nr ogłoszenia:

215894 - 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

09.09.2015r.

Zadanie I

Zadanie II

Zadanie III

Zadanie IV

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

17.09.2015r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

243392 - 2015

KO.ES.2712.3.2015

z dnia

22.07.2015r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, w zakresie:

Zadanie I: dostawa, montaż i konfiguracjazintegrowanego systemu zarządzającego ruchem klientów

CPV: 48151000 - 1

Zadanie II: rozbudowa systemu prezentacji informacji

CPV: 32426000 - 5

Zadanie III: zakup punktów dostepowych WiFi oraz kart sieciowych WiFi

CPV: 32418000 - 6

Zadanie IV: przedłużenie gwarancji i subskrypcji dla urządzeń Fortinet

CPV: 72611000 - 6

Zadanie V: zakup monitora wielkoekranowego

CPV: 32324600 - 6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2015r.

Nr ogłoszenia:

185978 - 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

03.08.2015r.

Zadanie I

Zadanie II

Zadanie III

Zadanie IV

Zadanie V

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

10.08.2015r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

203612 - 2015

KO.ES.2714.2.2015

z dnia

02.07.2015r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 40 osób bezrobotnych, uczestników projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim(1) PO WER Poddziałanie 1.1.2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie:

Zadanie I: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi: elektrodą otuloną (111), metodą TIG (141) i metodą MAG (135) – dla 10 osób

Zadanie II: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – dla 10 osób

Zadanie III: Obsługa kasy fiskalnej – dla 20 osób

CPV: 80500000 - 9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

UWAGA !

zmiana terminu składania ofert oraz zmiany w SIWZ

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2015r.

Nr ogłoszenia:

164000 - 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

UWAGA !

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

175824-2015 z dnia 15.07.2015r.

Treść w załącznikach (poniżej)

23.07.2015r.

Zadanie I

Zadanie II

27.07.2015r.

Zadanie III

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

05.08.2015r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

198810 - 2015

KO.ES.2712.1.2015

z dnia

14.04.2015r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług i dostaw na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, w zakresie:

Zadanie I: usługa dostępu do sieci internet

CPV: 72400000 - 4

Zadanie II: dostawa akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek

CPV: 30192113-6

CPV: 30237200-1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2015r.

Nr ogłoszenia:

51783 - 2015

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

15.05.2015r.

Zadanie I

Zadanie II

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

20.05.2015r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

72553 - 2015

portal Urzędu Zamówień Publicznych

portal: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Załączniki do pobrania: 2015-04-14 13:02:23 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.1.2015 (173.43 kB)
2015-04-14 13:03:20 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2712.1.2015 (759.46 kB)
2015-05-15 11:28:04 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.1.2015 Zadanie I (264.32 kB)
2015-05-15 11:28:52 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.1.2015 Zadanie II (264.09 kB)
2015-07-02 15:00:25 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2714.2.2015 (274.94 kB)
2015-07-02 15:01:33 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2714.2.2015 (815.97 kB)
2015-07-22 13:50:31 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.3.2015 (177.17 kB)
2015-07-22 13:51:25 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2712.3.2015 (759.44 kB)
2015-07-23 13:33:00 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.2.2015 Zadanie I (185.68 kB)
2015-07-23 13:33:41 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.2.2015 Zadanie II (194.51 kB)
2015-07-27 11:33:22 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.2.2015 Zadanie III (333.96 kB)
2015-08-03 13:32:27 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.3.2015 Zadanie I (192.93 kB)
2015-08-03 13:33:58 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.3.2015 Zadanie II (258.89 kB)
2015-08-03 13:34:47 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.3.2015 Zadanie III (164.64 kB)
2015-08-03 13:35:33 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.3.2015 zadanie IV (262.86 kB)
2015-08-03 13:36:37 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.3.2015 Zadanie V (254.89 kB)
2015-08-21 11:26:14 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2714.4.2015 (317.33 kB)
2015-08-21 11:27:45 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2714.4.2015 (882.22 kB)
2015-08-26 14:17:07 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.5.2015 (229.09 kB)
2015-08-26 14:18:12 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2712.5.2015 (726.92 kB)
2015-08-28 12:11:32 - pytania i odpowiedzi do KO.ES.2714.4.2015 (284.36 kB)
2015-09-09 12:49:31 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.4.2015 Zadanie I (219.67 kB)
2015-09-09 12:50:31 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.4.2015 Zadanie II (362.32 kB)
2015-09-09 12:51:11 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.4.2015 Zadanie III (231.79 kB)
2015-09-09 12:51:48 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.4.2015 Zadanie IV (366.07 kB)
2015-09-11 12:09:05 - ogłozenie o wyniku KO.ES.2712.5.2015 Zadanie I (289.14 kB)
2015-09-11 12:10:01 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.5.2015r. Zadanie II (176.30 kB)
2015-10-15 13:20:21 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2714.6.2015 (268.59 kB)
2015-10-15 13:22:41 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2714.6.2015 (833.18 kB)
2015-10-16 12:45:10 - Sprostowanie do zapisów Specyfikacji KO.ES.2714.6.2015 (203.47 kB)
2015-10-22 10:28:09 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2714.7.2015 (206.90 kB)
2015-10-21 13:33:07 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2714.7.2015 (710.38 kB)
2015-10-23 11:58:09 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2714.8.2015 (175.74 kB)
2015-10-23 11:59:12 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2714.8.2015 (733.62 kB)
2015-10-26 13:13:11 - pytania i odpowiedzi do KO.ES.2714.7.2015 (228.42 kB)
2015-10-26 14:33:15 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.9.2015 (176.65 kB)
2015-10-26 14:34:24 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2712.9.2015 (668.44 kB)
2015-10-27 12:21:48 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.6.2015 Zadanie I (212.83 kB)
2015-10-27 12:22:56 - Ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.6.2015 Zadanie II (212.61 kB)
2015-10-30 14:52:28 - pytania i odpowiedzi do KO.ES.2714.8.2015 (142.57 kB)
2015-11-02 13:45:01 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.7.2015 (226.71 kB)
2015-11-04 10:07:55 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2714.8.2015 (265.44 kB)
2015-11-05 13:03:25 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.9.2015 Zadanie II (123.44 kB)
2015-11-06 13:58:25 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.9.2015 Zadanie I (198.62 kB)
2015-12-02 14:42:36 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.10.2015 (176.43 kB)
2015-12-02 14:43:58 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2712.10.2015 (671.63 kB)
2015-12-14 13:17:23 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.10.2015 Zadanie II (259.73 kB)
2015-12-14 13:18:30 - ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.10.2015 Zadanie III (162.48 kB)
2015-12-15 12:28:07 - Ogłoszenie o wyniku KO.ES.2712.10.2015 Zadanie I (278.30 kB)
2016-02-24 10:40:11 - Dodatkowa informacja do ogłoszenia o wyniku KO.ES.2714.6.2015 Zadanie I (225.00 kB)
2016-02-24 10:40:54 - Dodatkowa informacja do ogłoszenia o wyniku KO.ES.2714.6.2015 Zadanie II (223.88 kB)

Ilość odwiedzin: 16860
Nazwa dokumentu: Przetargi - rok 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Skiba
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Skiba
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-02-16 14:29:41
Data udostępnienia informacji: 2015-02-16 14:29:41
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-08 09:03:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner