logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Zamówienia publiczne prowadzone w roku 2016

 

 

Data wystawienia

numer zamówienia

Nazwa przetargu

kategoria CPV

Numer ogłoszenia

o wszczęciu

postępowania

Informacja

o zakończeniu

postępowania

 

Data i numer ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia

 

KO.ES.2712.10.2016

z dnia

13.12.2016r

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

(usługi społeczne)

na

świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualny zwrot.

CPV: 64110000 - 0

13.12.2016r.

Ogłoszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczone jest

w załącznikach

(poniżej)

20.12.2016r.

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

20.01.2017r.

Informacja o zawartej umowie

w załacznikach (ponieżej)

KO.ES.2712.9.2016

z dnia

01.12.2016r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi informatyczne na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

ZADANIE I: dostawa komputera przenośnego

Kod CPV: 30213100-6

ZADANIE II: dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego  

Kod CPV: 30121430-6

ZADANIE III:    dostawa oprogramowania biurowego

Kod CPV: 48000000-8

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

(poniżej)

głoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.12.2016r.

Nr ogłoszenia:

356789 - 2016

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

16.12.2016r.

Informacja o wynikach postępowania

w załacznikach (ponieżej)

10.01.2017r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

5469 - 2017

KO.ES.2712.8.2016

z dnia

01.12.2016r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego

Kod CPV: 30121430-6

Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia-znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim(II)

RPO WD Działanie 8.1 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

(poniżej)

głoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.12.2016r.

Nr ogłoszenia:

356593 - 2016

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

16.12.2016r.

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

10.01.2017r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

5353 - 2017

KO.ES.2712.7.2016

z dnia

01.12.2016r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych

Kod CPV: 30121430-6

Pprojekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim(2) PO WER Poddziałanie 1.1.2, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

(poniżej)

głoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.12.2016r.

Nr ogłoszenia:

356514 - 2016

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

19.12.2016r.

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

10.01.2017r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

5310 - 2017

KO.ES.2712.6.2016

z dnia

21.10.2016r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług i dostawę do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

ZADANIE I: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Kod CPV: 30192113-6

ZADANIE II: Przedłużenie okresu gwarancyjnego infrastruktury serwerowej   

Kod CPV: 72611000-6

ZADANIE III:    Przedłużenie okresu subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe

Kod CPV: 48760000-3

ZADANIE IV: Rozbudowa systemu prezentacji informacji

Kod CPV: 32426000-5

ZADANIE V: Dostawa aktywnych urządzeń sieciowych wraz z wykonaniem zamiany konfiguracji sieci LAN i konfiguracji serwerów

Kod CPV: 32420000-3

ZADANIE VI: dostawa komputera przenosnego

Kod CPV: 30213100-6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

(poniżej)

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2016r.

Nr ogłoszenia:

328362 - 2016

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

08.11.2016r.

Zadanie I

Zadanie II

Zadanie III

Zadanie IV

Zadanie V

Zadanie VI

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

(poniżej)

28.11.2016r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

353014 - 2016

KO.ES.2712.5.2016

z dnia

16.09.2016r

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych  na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 46 osób bezrobotnych, w zakresie:

Zadanie I: Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV z egzaminem SEP – dla 12 osób

Zadanie II: Obsługa kasy fiskalnej – dla 24 osób

Zadanie III: Księgowość w małej firmie – dla 10 osób

CPV: 80500000 - 9

16.09.2016r.

Ogłoszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczone jest

w załącznikach

(poniżej)

26.09.2016r.

Infromacja o złożonych ofertach

w załacznikach (ponieżej)

28.09.2016r.

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

05.10.2016r.

Informacja o zawartych umowach

w załacznikach (ponieżej)

KO.ES.2712.4.2016

z dnia

24.06.2016r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 36 osób bezrobotnych, w zakresie:

Zadanie I: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi: elektrodą otuloną (111), metodą TIG (141) i metodą MAG (135) – dla 12 osób

Zadanie II: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – dla 12 osób

Zadanie III: Operator koparko - ładowarki kl. III – dla 12 osób

CPV: 80500000 - 9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

(poniżej)

UWAGA !

zmiana treści SIWZ

(poniżej)

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2016r.

Nr ogłoszenia:

102699 - 2016

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

21.07.2016r.

Zadanie II

Zadanie III

08.08.2016r.

Zadanie I

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

(poniżej)

19.08.2016r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

184257 - 2016

KO.ES.2712.3.2016

z dnia

22.06.2016r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług i dostawę do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

ZADANIE I: Przedłużenie gwarancji i subskrypcji dla urządzeń Fortinet

Kod CPV: 72611000 - 6

ZADANIE II: Dostawa komputerów stacjonarnych - desktop

Kod CPV: 302140000-2

ZADANIE III:     Rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzającego ruchem klientów

Kod CPV: 48151000 – 1

ZADANIE IV: Dostawa aktywnych urządzeń sieciowych

Kod CPV: 32420000 – 3

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

(poniżej)

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2016r.

Nr ogłoszenia:

99343 - 2016

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

04.08.2016r.

Zadanie I

Zadanie II

Zadanie III

Zadanie IV

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

(poniżej)

11.08.2016r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

179005 - 2016

KO.ES.2712.2.2016

z dnia

14.04.2016r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku materiałów eksploatacyjnych do drukarek

CPV: 30192113 - 6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

                    (poniżej)

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2016r.

Nr ogłoszenia:

88408 - 2016

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

27.04.2016r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

(poniżej)

05.05.2016r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

111468 - 2016

KO.ES.2712.1.2016

z dnia

10.03.2016r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 176 osób bezrobotnych, w zakresie:

Zadanie I: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – dla 24 osób

Zadanie II: Opiekunka osób starszych z kursem języka niemieckiego – dla 12 osób

Zadanie III: Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. D – dla 10 osób

Zadanie IV: Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. C – dla 10 osób

Zadanie V: ABC działalności gospodarczej – dla 120 osób

CPV: 80500000 - 9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

(poniżej)

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2016r.

Nr ogłoszenia:

53842 - 2016

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

05.04.2016r.

Zadanie I

Zadanie II

Zadanie III

Zadanie IV

Zadanie V

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania w załącznikach

(poniżej)

15.04.2016r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

92096 - 2016

portal Urzędu Zamówień Publicznych

portal: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Załączniki do pobrania: 2016-03-10 12:04:02 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.1.2016 (236.82 kB)
2016-03-10 12:04:54 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2712.1.2016 (798.07 kB)
2016-04-06 09:48:31 - ogłoszenie o wyniku postepowania KO.ES.2712.1.2016 Zadanie I (365.78 kB)
2016-04-06 09:49:23 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.1.2016 Zadanie II (364.28 kB)
2016-04-06 09:50:15 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.1.2016 Zadanie III (206.67 kB)
2016-04-06 09:51:00 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.1.2016 Zadanie IV (206.41 kB)
2016-04-06 09:51:38 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.1.2016 Zadanie V (328.33 kB)
2016-04-14 10:36:18 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.2.2016 (171.05 kB)
2016-04-14 10:37:05 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2712.2.2016 (626.58 kB)
2016-04-27 10:59:09 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.2.2016 (197.94 kB)
2016-06-22 14:47:12 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.3.2016 (177.97 kB)
2016-06-22 14:48:04 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2712.3.2016 (772.79 kB)
2016-06-24 11:25:41 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.4.2016 (232.60 kB)
2016-06-24 11:26:31 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2712.4.2016 (741.11 kB)
2016-06-30 08:16:04 - Ogłoszenie o zmianie treści specyfikacji do KO.ES.2712.4.2016 (178.08 kB)
2016-07-18 14:39:03 - Pytania i odpowiedzi do zamówienia nr KO.ES.2712.3.2016 (729.34 kB)
2016-07-21 12:36:36 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.4.2016 Zadanie II (305.66 kB)
2016-07-21 12:37:36 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.4.2016 Zadanie III (190.44 kB)
2016-08-04 12:08:29 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.3.2016 Zadanie I (165.77 kB)
2016-08-04 12:09:21 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.3.2016 Zadanie II (273.57 kB)
2016-08-04 12:09:57 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.3.2016 Zadanie III (275.05 kB)
2016-08-04 12:10:42 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.3.2016 Zadanie IV (163.04 kB)
2016-08-08 14:00:08 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.4.2016 Zadanie I (197.42 kB)
2016-09-16 12:12:36 - Ogłoszenie o zamówieniu z art. 138o - postępowanie nr KO.ES.2712.5.2016 (384.57 kB)
2016-09-26 12:12:10 - Informacja z sesji otwarcia ofert - postępowanie KO.ES.2712.5.2016 (421.07 kB)
2016-09-28 14:06:58 - Informacja o wyniku postępowania KO.ES.2712.5.2016 (492.34 kB)
2016-10-05 10:40:58 - Informacja o zawartych umowach KO.ES.2712.5.2016 (155.79 kB)
2016-10-21 13:00:35 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.6.2016 (164.87 kB)
2016-10-21 13:02:55 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2712.6.2016 (558.59 kB)
2016-11-02 14:44:18 - Informacja z sesji otwarcia ofert - postępowanie KO.ES.2712.6.2016 (412.66 kB)
2016-11-08 13:48:43 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.6.2016 Zadanie I (177.79 kB)
2016-11-08 13:48:58 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.6.2016 Zadanie II (178.72 kB)
2016-11-08 13:49:10 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.6.2016 Zadanie III (212.97 kB)
2016-11-08 13:49:24 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.6.2016 Zadanie IV (182.91 kB)
2016-11-08 13:49:41 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.6.2016 Zadanie V (181.83 kB)
2016-11-08 13:49:53 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.6.2016 Zadanie VI (203.71 kB)
2016-12-01 13:54:44 - Ogłoszenie o zamówieniu KO.ES.2714.7.2016 (178.82 kB)
2016-12-01 13:58:43 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2714.7.2016 (349.47 kB)
2016-12-01 14:34:52 - Ogłoszenie o zamówieniu KO.ES.2714.8.2016 (189.25 kB)
2016-12-01 14:36:21 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2714.8.2016 (358.53 kB)
2016-12-01 15:23:48 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.9.2016 (160.31 kB)
2016-12-01 15:25:02 - Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia do KO.ES.2712.9.2016 (364.09 kB)
2016-12-06 14:18:26 - Pytania i odpowiedzi do zamówienia nr KO.ES.2712.7.2016 i KO.ES.2712.8.2016 (172.45 kB)
2016-12-06 14:19:05 - Pytania i odpowiedzi do zamówienia nr KO.ES.2712.9.2016 (183.83 kB)
2016-12-09 14:30:51 - Informacja z sesji otwarcia ofert - postępowanie KO.ES.2712.7.2016 (150.04 kB)
2016-12-09 14:31:03 - Informacja z sesji otwarcia ofert - postępowanie KO.ES.2712.8.2016 (153.61 kB)
2016-12-09 14:31:14 - Informacja z sesji otwarcia ofert - postępowanie KO.ES.2712.9.2016 (268.35 kB)
2016-12-13 10:18:50 - Ogłoszenie o zamówieniu z art. 138o - postępowanie nr KO.ES.2712.10.2016 (327.87 kB)
2016-12-19 12:00:54 - Informacja z sesji otwarcia ofert - postępowanie KO.ES.2712.10.2016 (190.78 kB)
2016-12-20 10:03:29 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.10.2016 (157.69 kB)
2016-12-19 14:49:50 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2714.7.2016 (269.83 kB)
2016-12-16 12:38:58 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2714.8.2016 (274.00 kB)
2016-12-16 14:50:31 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.9.2016 - Zadanie I (222.54 kB)
2016-12-16 14:50:45 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.9.2016 - Zadanie II (281.62 kB)
2016-12-16 14:50:59 - ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.9.2016 - Zadanie III (189.71 kB)
2017-01-20 14:46:56 - Informacja o zawartej umowie KO.ES.2712.10.2016 (97.29 kB)

Ilość odwiedzin: 18448
Nazwa dokumentu: Przetargi - rok 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Skiba
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Skiba
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Skiba
Data wytworzenia informacji: 2016-03-01 13:39:14
Data udostępnienia informacji: 2016-03-01 13:39:14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-20 14:47:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner