logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Jawny rejestr zbiorów danych osobowych
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacja o jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku zgodnie z art. 36a ust. 3  ustawy z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

 

Nazwa zbioru danych osobowych Ewidencja bezrobotnych i klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Zbiór poręczycieli Ewidencja - rejestr skarg i wniosków Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłodzku Baza CV osób bezrobotnych na stronie internetowej PUP

Administrator Danych

siedziba

REGON

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku

Kłodzko 57-300, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2J

REGON: 891129123

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku

Kłodzko 57-300, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2J

REGON: 891129123

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku

Kłodzko 57-300, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2J

REGON: 891129123

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku

Kłodzko 57-300, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2J

REGON: 891129123

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku

Kłodzko 57-300, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2J

REGON: 891129123

data zgłoszenia zbioru do rejestracji 20.10.1999 nie wymaga zgłoszenia nie wymaga zgłoszenia nie wymaga zgłoszenia nie wymaga zgłoszenia

data wprowadzonej ostatniej zmiany

rodzaj zmiany

18.02.2016

dodano zakres, zmiana nazwy zbioru

       
podmiot któremu powierzono przetwarzanie danych Sygnity S.A., Al.Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa        
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
cel przetwarzania danych osobowych dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
opis kategori osób,których dane są przetwarzane w zbiorze Osoby zarejestrowane i inni klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, w tym: osoby bezrobotne, poszukujący pracy, pracodawcy, cudzoziemcy i beneficjenci Krajowego Funduszu Szkoleniowego -zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Poręczyciele klientów Powiatowego Urzędu Pracy korzystających z określonych form aktywizacji Osoby zarejestrowane i inni klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłodzku Osoby zarejestrowane i inni klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
zakres danych przetwarzanych w zbiorze nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie,seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, płeć, obywatelstwo, narodowość, seria i nr dokumentu tożsamości, stan cywilny i rodzinny, znajomość języków obcych, staż pracy, sposób rozwiązania umowy o pracę, uprawnienia do pobierania zasiłków, grupa inwalidzka, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, stan majątkowy, stan zdrowia nazwiska i imiona,  adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, miejsce pracy, numer telefonu, płeć, obywatelstwo, narodowość, seria i nr dokumentu tożsamości, stan cywilny i rodzinny,  stan majątkowy nazwiska i imiona,  adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, numer telefonu, płeć, obywatelstwo, narodowość, pesel, seria i nr dokumentu tożsamości

nazwiska i imiona,  adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, numer telefonu, płeć, obywatelstwo, narodowość

nazwiska i imiona,  adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, numer telefonu, płeć, obywatelstwo, narodowość
sposób zbierania danych do zbioru od osób, których dotyczą od osób, których dotyczą od osób, których dotyczą od osób, których dotyczą od osób, których dotyczą
oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane upoważnione na podstawie przepisów prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa

 

Ilość odwiedzin: 907
Nazwa dokumentu: Jawny rejestr zbiorów danych osobowych
Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Ważny
Osoba, która odpowiada za treść: Sebastian Ważny
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Bazylewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-04-12 08:36:10
Data udostępnienia informacji: 2016-04-12 08:36:10
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-01 13:45:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner