logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do za?atwienia
 Podzia? administracyjny kraju
 Urz?dy pracy w Polsce
 Urz?dy skarbowe w Polsce
A A A


Dane adresowe archiwum PUP w Kłodzku:

57-300 Kłodzko ul. Stanisława Wyspiańskiego 2J, 

pom. Nr 28, 34-35,  tel. 74 865 74 10, 74 865 74 36

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30

Funkcje:  Archiwista – Mariola Sarnecka

Zadania:

Do zadań Archiwum Zakładowego PUP w Kłodzku należy w szczególności realizacja spraw z zakresu:

 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie  klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku prowadzi m.in. n/w rejestry:

 • Rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • Rejestr korespondencji wpływającej,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr wydatków,
 • Rejestr zamówień publicznych i przetargów,
 • Rejestr umów na usługi i dostawy,
 • Rejestr umów szkoleniowych,
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników PUP
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora PUP,
 • Rejestr faktur,
 • Rejestr wydanych decyzji
 • Rejestr ofert pracy,
 • Wezwania do pracy,
 • Skierowania do pracy,
 • Organizacji giełd pracy i spotkań informacyjnych,
 • Porady indywidualne doradcy zawodowego,
 • Porady grupowe doradcy zawodowego,
 • Wnioski o zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia,
 • Wnioski o zwrot kosztów za dojazdy do doradcy zawodowego.
 • Wnioski o przyznanie  bonu: na zasiedlenie, szkoleniowego, stażowego,

Ilość odwiedzin: 1163
Nazwa dokumentu: Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Ważny
Osoba, która odpowiada za treść: Sebastian Ważny
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Bazylewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-08-02 12:59:32
Data udostępnienia informacji: 2016-08-02 12:59:32
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-08 10:02:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner