logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Jawny rejestr zbiorów danych osobowych
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2017
plus Przetargi - rok 2016
minus Przetargi - rok 2015
minus Przetargi - rok 2014
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zamówienia publiczne prowadzone w roku 2017

Data wystawienia

numer zamówienia

Nazwa przetargu

kategoria CPV

Numer ogłoszenia

o wszczęciu

postępowania

Informacja

o zakończeniu

postępowania

 

Data i numer ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia

 

KO.ES.2714.3.2017

z dnia

22.03.2017r

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 12 osób bezrobotnych, uczestników projektu "Wspieramy skutecznie od A do Z-atrudnienia", w zakresie:

"Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych"

CPV: 80500000 - 9

22.03.2017r.

Ogłoszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczone jest

w załącznikach

(poniżej)

   

KO.ES.2712.2.2017

z dnia

02.03.2017r

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 216 osób bezrobotnych, w zakresie:

Zadanie I: Opiekun(ka) osób starszych z kursem języka niemieckiego – dla 12 osób

Zadanie II: Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. C – dla 10 osób

Zadanie III: ABC działalności gospodarczej  – dla 120 osób

Zadanie IV: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – dla 12 osób

Zadanie V: Obsługa kasy fiskalnej – dla 20 osób

Zadanie VI: Operator koparko - ładowarki kl. III – dla 12 osób

Zadanie VII: Księgowość w małej firmie – dla 10 osób

Zadanie VIII: Pilarz-drwal - operator pilarki spalinowej – dla 10 osób

Zadanie II: Fryzjer – dla 10 osób

CPV: 80500000 - 9

02.03.2017r.

Ogłoszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczone jest

w załącznikach (poniżej)

06.06.2017r.

UWAGA zmiana "Ogłoszenia"

w załącznikach (poniżej)

14.03.2017r.

Infromacja o złożonych ofertach

w załacznikach (ponieżej)

20.03.2017r.

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

23.03.2017r.

Informacja o zawartych umowach

w załacznikach (ponieżej)

KO.ES.2714.1.2017

z dnia

23.02.2017r

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 20 osób bezrobotnych, uczestników projektu "Wspieramy skutecznie  od A do Z-atrudnienia", w zakresie:

Zadanie I: Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych – dla 12 osób

Zadanie II: Spawanie metodą MAG – dla 6 osób

Zadanie III: Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych – dla 2 osób

CPV: 80500000 - 9

23.02.2017r.

Ogłoszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczone jest

w załącznikach

(poniżej)

03.03.2017r.

Infromacja o złożonych ofertach

w załacznikach (ponieżej)

03.03.2017r.

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

07.03.2017r.

Informacja o zawartych umowach

w załacznikach (ponieżej)

portal Urzędu Zamówień Publicznych

portal: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Ilość odwiedzin: 1247
Nazwa dokumentu: Przetargi - rok 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Bazylewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Skiba
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Skiba
Data wytworzenia informacji: 2017-02-02 10:45:17
Data udostępnienia informacji: 2017-02-02 10:45:17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-24 12:34:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner