logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
minus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
   minus realizacja programu rok 2011
   minus Realizacja programu lata :2010-2008
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. realizacja programu rok 2011
2. Realizacja programu lata :2010-2008

Kapitał ludzki   EFS
INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BUDUJ PRZYSZŁOŚĆ” 
WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 
 
Tytuł projektu : "Buduj przyszłość" - IV kwartał 2010r.
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:                VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie:               6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
                             osób bezrobotnych
Poddziałanie:          6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
                                  aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Okres realizacji:   01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
 
Cel główny projektu: Podniesienie aktywności zawodowej oraz poprawa zdolności do zatrudnienia  1496 osób bezrobotnych (M i K) zarejestrowanych w  Powiatowym  Urzędzie Pracy w Kłodzku, w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Cele szczegółowe:                                                                                                                       
1. Odnowienie utraconego kontaktu z pracą.
2. Umożliwienie zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.
3. Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób „45 plus”.
4.Nabycie praktycznych umiejętności poruszania się na rynku pracy.
5. Zmiana postawy z biernej na aktywną.
6. Zwiększenie umiejętności korzystania z technologii informatycznych.
 
Wydatki projektu:
 
Ogółem:     12 523 500,00 zł w tym:
Wnioskowane dofinansowanie: 12 494 600,00 zł
Planowana liczba uczestników projektu : 1496 osób  
 
Realizowane formy wsparcia:
1.Staże – dla 988 uczestników (676 K, 312 M)
2.Szkolenia – dla 177 uczestników (99 K, 78 M), w tym:
-„Nowoczesny magazynier – obsługa komputera, kas fiskalnych i kierowca wózków
    jezdniowych z napędem silnikowym” – 36 osób K/M,
-„Obsługa małych hoteli – recepcjonista z elementami języka angielskiego” – 20 osób K/M,  
-„Decoupage + elementy przedsiębiorczości” – 10 osób K/M,
-„Samodzielny księgowy – bilansista z obsługą programów księgowych” – 21 osób K/M,
-„Asystent ekonomiczny” – 20 osób K/M,
-„Kurs kwalifikacji wstępnej kierowców (przewóz rzeczy)” – 15 osób K/M, 
-„Kompleksowa obsługa biura, obsługa pakietu OFFICE i Internetu + elementy obsługi,
    księgowości i kadr” – 30 osób K/M,
-„Fryzjer – stylista” – 10 osób K/M,
-„Spawanie: gazowe (311), elektrodą otuloną (111), TIG (141), MAG (135)” – 15 osób K/M.
 
3.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 331 uczestników (120 K   i 211 M).
 
Zrealizowane wydatki projektu od początku realizacji:
12 520 011,17 zł tj. 99,97 % wydatków ogółem.
 
 

Ilość odwiedzin: 17351
Nazwa dokumentu: Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Gruszka
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Kapłon
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-04-01 12:40:16
Data udostępnienia informacji: 2008-04-01 12:40:16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-08 09:02:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner