Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz Procedura  przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku  będąca załącznikiem do Zarządzenia nr 15/2010  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku z dnia 12 kwietnia 2010r.

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Zarządzenie nr 35/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku z dnia 21.11.2014r.  w sprawie sposobu zamieszczania informacji na  stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej  Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku  oraz w portalu społecznościowym Facebook.

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną, stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 38/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku z dnia 21.12.2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji o organizacji i zakresie  działania archiwum zakładowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.

Sprawy wpływające do Powiatowego  Urzędu Pracy w Kłodzku są ewidencjonowane przez kancelarię/sekretariat w siedzibie PUP w Kłodzku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2J, sekretariaty w siedzibach filii PUP w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6 lub w Nowej Rudzie przy ul. Piłsudskiego 14, a następnie pismo zostaje skierowane do właściwej w sprawie komórki organizacyjnej.

Kancelaria  przyjmuje korespondencję a następnie przedkłada Dyrektorowi, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Dyrektora - do dekretacji. Zadekretowaną korespondencję dot. spraw z zakresu rynku pracy kancelaria/sekretariat przekazuje Zastępcy Dyrektora ds. Rynku Pracy, natomiast spraw z zakresu ewidencji i świadczeń - Zastępcy Dyrektora ds. Ewidencji i Świadczeń. Pozostałą korespondencję kancelaria przekazuje odpowiednim komórkom organizacyjnym. Zastępcy Dyrektora dekretują sprawy na odpowiednie komórki organizacyjne mieszczące się w pionie, kierownicy dekretują sprawy na poszczególnych referentów,


Urząd rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również udziela informacji telefonicznie.


Adresy, numery telefonów poszczególnych placówek PUP i komórek organizacyjnych

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 784
Podmiot udostępniający: BIP PUP Kłodzko
Nazwa dokumentu: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Bazylewicz
Osoba, która udostępnia informację: Radosław Bazylewicz
Data wytworzenia informacji: 06.05.2021 14:50:56
Data udostępnienia informacji: 06.05.2021 14:51:25
Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2021 14:51:08
Rejestr zmian