logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zamówienia publiczne prowadzone w roku 2017

Data wystawienia

numer zamówienia

Nazwa przetargu

kategoria CPV

Numer ogłoszenia

o wszczęciu

postępowania

Informacja

o zakończeniu

postępowania

 

Data i numer ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia

 

KO.ES.2714.12.2017

z dnia

01.12.2017r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy i usługi informatyczne na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

ZADANIE I: Dostawa komputerów

Kod CPV: 30214000-6

ZADANIE II: Dostawa urządzeń   wielofunkcyjnych monochromatycznych

Kod CPV: 30121430-6

(Dostawa ze środków EFS w ramach RPO WD)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

(poniżej)

głoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.12.2017r.

Nr ogłoszenia:

625769-N-2017

Treść ogłoszenia w załącznikach

11.12.2017r.

Protokół z posiedzenia otwarcia ofert

(w załącznikach poniżej)

14.12.2017r.

Zadanie I

Zadanie II

 

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

28.12.2017r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

500081682-N-2017

KO.ES.2714.11.2017

z dnia

30.11.2017r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy i usługi informatyczne na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

ZADANIE I: Dostawa komputerów

Kod CPV: 30214000-6

ZADANIE II: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego

Kod CPV: 30121430-6

(Dostawa ze środków EFS w ramach POWER)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

(poniżej)

głoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2017r.

Nr ogłoszenia:

625212-N-2017

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

08.12.2017r.

Protokół z posiedzenia otwarcia ofert

(w załącznikach poniżej)

13.12.2017r.

Zadanie I

Zadanie II

 

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

19.12.2017r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

500077864-N-2017

KO.ES.2712.10.2017

z dnia

30.11.2017r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy i usługi informatyczne na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

ZADANIE I: Dostawa komputerów

Kod CPV: 30214000-6

ZADANIE II: Przedłużenie umowy serwisowej

Kod CPV: 72611000-6

ZADANIE III: dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego

Kod CPV: 30121430-6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

(poniżej)

głoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2017r.

Nr ogłoszenia:

625097-N-2017

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

08.12.2017r.

Protokół z posiedzenia otwarcia ofert

(w załącznikach poniżej)

11.12.2017r.

Zadanie I

Zadanie II

Zadanie III

 

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

15.12.2017r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

500075984-N-2017

KO.ES.2712.9.2017

z dnia

02.11.2017r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy i usługi informatyczne na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

ZADANIE I: Modernizacja infokiosków przeznaczonych do przeglądania strony internetowej

Kod CPV: 30231100-8

ZADANIE II: Przedłużenie okresu gwarancyjnego infrastruktury serwerowej

Kod CPV: 72611000-6

ZADANIE III: dostawa komputerów

Kod CPV: 30214000-2

Kod CPV: 30231300-0

ZADANIE IV: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Kod CPV: 30192113-6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

(poniżej)

głoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.11.2017r.

Nr ogłoszenia:

610353-N-2017

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

16.11.2017r.

Protokół z posiedzenia otwarcia ofert

(w załącznikach poniżej)

20.11.2017r.

Zadanie I

Zadanie II

Zadanie III

Zadanie IV

 

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

01.12.2017r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

500068430-N-2017

KO.ES.2714.8.2017

z dnia

04.08.2017r

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 16 osób bezrobotnych, uczestników projektu "Wspieramy skutecznie od A do Z-atrudnienia", w zakresie:

"Kurs komputerowy ECDL BASE"

Kod CPV: 80500000 - 9

04.08.2017r.

Ogłoszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczone jest

w załącznikach

(poniżej)

17.08.2017r.

Infromacja o złożonych ofertach

w załacznikach (ponieżej)

18.08.2017r.

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

25.08.2017r.

Informacja o zawartej umowie

w załacznikach (ponieżej)

KO.ES.2712.7.2017

z dnia

30.06.2017r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie dostaw i usług informatycznych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

ZADANIE I: przedłużenie gwarancji i subskrypcji dla uzrądzeń Fortinet

Kod CPV: 72611000-6

ZADANIE II: zakup licencji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT

Kod CPV: 48000000-8

ZADANIE III: dostawa serwera kopii zapasowych - NAS

Kod CPV: 30234100-9

Kod CPV: 48821000-9

ZADANIE IV: dostawa komputera mini-PC wraz z monitorem

           Kod CPV: 30231300-0

Kod CPV: 30214000-2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

(poniżej)

głoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2017r.

Nr ogłoszenia:

542676-N-2017

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

12.07.2017r.

Protokół z posiedzenia otwarcia ofert

(w załącznikach poniżej)

14.07.2017r.

Zadanie I

Zadanie II

Zadanie III

Zadanie IV

 

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

20.07.2017r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

110136 - 2017

KO.ES.2714.6.2017

z dnia

23.05.2017r

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 45 osób bezrobotnych, uczestników projektu PO WER pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III) , w zakresie:

"Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli LPG z modułem obsługi magazynu"

Kod CPV: 80500000 - 9

23.05.2017r.

Ogłoszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczone jest

w załącznikach

(poniżej)

02.06.2017r.

Infromacja o złożonych ofertach

w załacznikach (ponieżej)

08.06.2017r.

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

13.06.2017r.

Informacja o zawartej umowie

w załacznikach (ponieżej)

KO.ES.2712.5.2017

z dnia

26.04.2017r

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla 30 osób bezrobotnych, uczestników programu specjalnego "Praca to mój cel", w zakresie:

Zadanie I "Konserwator zieleni miejskiej" - dla 17 osób

Zadanie II "Pilarz-drwal operator pilarki spalinowej" dla 13 osób

Kod CPV: 80500000 - 9

26.04.2017r.

Ogłoszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczone jest

w załącznikach

(poniżej)

05.05.2017r.

Infromacja o złożonych ofertach

w załacznikach (ponieżej)

05.05.2017r.

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

12.05.2017r.

Informacja o zawartej umowie

w załacznikach (ponieżej)

KO.ES.2712.4.2017

z dnia

25.04.2017r

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie dostaw i usług informatycznych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie:

ZADANIE I: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Kod CPV: 30192113-6

ZADANIE II: dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego

Kod CPV: 30121430-6

ZADANIE III: usługa dostępu do sieci internet

Kod CPV: 72400000-4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej w załącznikach

(poniżej)

głoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2017r.

Nr ogłoszenia:

73197 - 2017

Treść ogłoszenia w załącznikach

(poniżej)

22.05.2017r.

Protokół z posiedzenia otwarcia ofert

(w załącznikach poniżej)

23.05.2017r.

Zadanie I

25.05.2017r.

Zadanie III

26.05.2017r.

Zadanie II

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

12.06.2017r.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia

95632 - 2017

KO.ES.2714.3.2017

z dnia

22.03.2017r

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 12 osób bezrobotnych, uczestników projektu "Wspieramy skutecznie od A do Z-atrudnienia", w zakresie:

"Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych"

Kod CPV: 80500000 - 9

22.03.2017r.

Ogłoszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczone jest

w załącznikach

(poniżej)

30.03.2017r.

Infromacja o złożonych ofertach

w załacznikach (ponieżej)

31.03.2017r.

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

04.04.2017r.

Informacja o zawartej umowie

w załacznikach (ponieżej)

KO.ES.2712.2.2017

z dnia

02.03.2017r

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 216 osób bezrobotnych, w zakresie:

Zadanie I: Opiekun(ka) osób starszych z kursem języka niemieckiego – dla 12 osób

Zadanie II: Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. C – dla 10 osób

Zadanie III: ABC działalności gospodarczej  – dla 120 osób

Zadanie IV: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – dla 12 osób

Zadanie V: Obsługa kasy fiskalnej – dla 20 osób

Zadanie VI: Operator koparko - ładowarki kl. III – dla 12 osób

Zadanie VII: Księgowość w małej firmie – dla 10 osób

Zadanie VIII: Pilarz-drwal - operator pilarki spalinowej – dla 10 osób

Zadanie II: Fryzjer – dla 10 osób

Kod CPV: 80500000 - 9

02.03.2017r.

Ogłoszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczone jest

w załącznikach (poniżej)

06.06.2017r.

UWAGA zmiana "Ogłoszenia"

w załącznikach (poniżej)

14.03.2017r.

Infromacja o złożonych ofertach

w załacznikach (ponieżej)

20.03.2017r.

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

23.03.2017r.

Informacja o zawartych umowach

w załacznikach (ponieżej)

KO.ES.2714.1.2017

z dnia

23.02.2017r

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 20 osób bezrobotnych, uczestników projektu "Wspieramy skutecznie  od A do Z-atrudnienia", w zakresie:

Zadanie I: Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych – dla 12 osób

Zadanie II: Spawanie metodą MAG – dla 6 osób

Zadanie III: Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych – dla 2 osób

Kod CPV: 80500000 - 9

23.02.2017r.

Ogłoszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczone jest

w załącznikach

(poniżej)

03.03.2017r.

Infromacja o złożonych ofertach

w załacznikach (ponieżej)

03.03.2017r.

Informacja o wyniku postępowania

w załacznikach (ponieżej)

07.03.2017r.

Informacja o zawartych umowach

w załacznikach (ponieżej)

portal Urzędu Zamówień Publicznych

portal: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Załączniki do pobrania: 2017-02-23 11:52:02 - Ogłoszenie o zamówieniu z art. 138o - zamówienie nr KO.ES.2714.1.2017 (434.12 kB)
2017-03-02 13:32:07 - Ogłoszenie o zamówieniu z art. 138o - zamówienie nr KO.ES.2712.2.2017 (557.74 kB)
2017-03-03 13:10:59 - Informacja z sesji otwarcia ofert - postępowanie KO.ES.2714.1.2017 (217.29 kB)
2017-03-03 13:31:37 - Informacja o wyniku postępowania nr KO.ES.2714.1.2017 (258.20 kB)
2017-03-06 12:36:08 - Zmiana ogłoszenia do zamówienia nr KO.ES.2712.2.2017 (183.78 kB)
2017-03-07 10:05:39 - Informacja o zawartych umowach do zamówienia nr KO.ES.2714.1.2017 (157.06 kB)
2017-03-14 12:54:07 - Informacja z sesji otwarcia ofert - postępowanie KO.ES.2712.2.2017 (872.81 kB)
2017-03-20 11:04:23 - Informacja o wyniku postępowania nr KO.ES.2712.2.2017 (1.18 MB)
2017-03-22 13:37:22 - Ogłoszenie o zamówieniu z art. 138o - zamówienie nr KO.ES.2714.3.2017 (543.69 kB)
2017-03-24 12:34:22 - Informacja o zawartych umowach do zamówienia KO.ES.2712.2.2017 (310.82 kB)
2017-03-30 11:09:57 - Informacja z sesjo otwarcia ofert - postępowanie KO.ES.274.3.2017 (180.14 kB)
2017-03-31 11:49:57 - Informacja o wyniku postępowania nr KO.ES.2714.3.2017 (254.47 kB)
2017-04-04 10:41:09 - Informacja o zawartej umowie do zamówienia KO.ES.2714.3.2017 (167.56 kB)
2017-04-25 13:34:54 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.4.2017 (164.70 kB)
2017-04-25 13:36:08 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2712.4.2017 (305.00 kB)
2017-04-26 12:41:46 - Ogłoszenie o zamówieniu z art. 138o - zamówienie nr KO.ES.2712.52017 (370.10 kB)
2017-05-05 11:05:45 - Informacja z sesji otwarcia ofert - postępowanie KO.ES.2712.5.2017 (199.06 kB)
2017-05-05 13:04:17 - Informacja o wyniku postępowania nr KO.ES.2712.5.2017 (222.74 kB)
2017-05-12 10:08:16 - Informacja o zawartej umowie do zamówienia KO.ES.2712.5.2017 (102.79 kB)
2017-05-22 11:40:46 - Protokół z posiedzenia otwarcia ofert - postępowanie nr KO.ES.2712.4.2017 (265.02 kB)
2017-05-23 09:21:55 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.4.2017 Zadanie I (98.65 kB)
2017-05-23 11:59:57 - Ogłoszenie o zamówieniu z art. 138o - zamówienie nr KO.ES.2714.6.2017 (392.94 kB)
2017-05-25 12:34:46 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.4.2017 Zadanie III (180.83 kB)
2017-05-26 12:37:42 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.4.2017 Zadanie II (434.21 kB)
2017-06-02 11:42:14 - Informacja z sesji otwarcia ofert - zamówienie nr KO.ES.2714.6.2017 (215.12 kB)
2017-06-08 10:55:41 - Informacja o wyniku postępowania nr KO.ES.2714.6.2017 (194.10 kB)
2017-06-13 09:59:57 - Informacja o zawartej umowie do zamówienia KO.ES.2714.6.2017 (154.84 kB)
2017-06-30 12:51:19 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.7.2017 (165.77 kB)
2017-06-30 12:52:30 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2712.7.2017 (386.74 kB)
2017-07-07 10:14:16 - Pytania i odpowiedzi do KO.ES.2712.7.2017 (334.63 kB)
2017-07-12 11:47:57 - Protokół z posiedzenia otwarcia ofert - postępowanie nr KO.ES.2712.7.2017 (586.91 kB)
2017-07-14 10:19:27 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.7.2017 Zadanie I (329.25 kB)
2017-07-14 10:20:24 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.7.2017 Zadanie II (350.39 kB)
2017-07-14 10:21:08 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.7.2017 Zadanie III (323.51 kB)
2017-07-14 10:21:54 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.7.2017 Zadanie IV (235.85 kB)
2017-08-04 12:27:57 - Ogłoszenie o zamówieniu z art. 138o - zamówienie nr KO.ES.2714.8.2017 (544.09 kB)
2017-08-17 11:29:17 - Informacja z sesji otwarcia ofert - zamówienie nr KO.ES.2714.8.2017 (321.42 kB)
2017-08-18 13:52:04 - Informacja o wyniku postępowania nr KO.ES.2714.8.2017 (367.59 kB)
2017-08-25 11:47:21 - Informacja o zawartej umowie do zamówienia KO.ES.2714.8.2017 (305.41 kB)
2017-11-02 11:33:34 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.9.2017 (1.46 MB)
2017-11-02 11:36:58 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2712.9.2017 (475.43 kB)
2017-11-06 12:34:05 - Pytania i odpowiedzi do KO.ES.2712.9.2017 (386.45 kB)
2017-11-16 11:56:57 - Protokół z posiedzenia otwarcia ofert - postępowanie nr KO.ES.2712.9.2017 (604.78 kB)
2017-11-20 10:59:14 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.9.2017 Zadanie I (320.92 kB)
2017-11-20 11:00:10 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.9.2017 Zadanie II (345.14 kB)
2017-11-20 11:01:04 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.9.2017 Zadanie III (230.07 kB)
2017-11-20 11:01:57 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.9.2017 Zadanie IV (317.09 kB)
2017-11-30 14:35:21 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2712.10.2017 (1.43 MB)
2017-11-30 14:36:25 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2712.10.2017 (393.10 kB)
2017-11-30 14:46:50 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2714.11.2017 (1.39 MB)
2017-11-30 14:48:12 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2714.11.2017 (407.52 kB)
2017-12-01 12:33:12 - Ogłoszenie o zamówieniu nr KO.ES.2714.12.2017 (1.39 MB)
2017-12-01 12:34:10 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do KO.ES.2714.12.2017 (500.28 kB)
2017-12-08 11:54:57 - Protokół z posiedzenia otwarcia ofert - postępowanie nr KO.ES.2712.10.2017 (539.92 kB)
2017-12-08 11:59:22 - Protokół z posiedzenia otwarcia ofert - postępowanie nr KO.ES.2714.11.2017 (350.79 kB)
2017-12-11 12:33:06 - Protokół z sesji otwarcia ofert - postępowanie nr KO.ES.2714.12.2017 (525.29 kB)
2017-12-11 12:55:55 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.10.2017 Zadanie I (316.76 kB)
2017-12-11 12:56:39 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.10.2017 Zadanie II (317.03 kB)
2017-12-11 12:57:19 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2712.10.2017 Zadanie III (330.41 kB)
2017-12-13 09:08:48 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2714.11.2017 Zadanie I (247.53 kB)
2017-12-13 09:09:43 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2714.11.2017 Zadanie II (349.12 kB)
2017-12-14 12:31:09 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2714.12.2017 Zadanie I (250.55 kB)
2017-12-14 12:32:09 - Ogłoszenie o wyniku postępowania KO.ES.2714.12.2017 Zadanie II (330.16 kB)

Ilość odwiedzin: 27858
Nazwa dokumentu: Przetargi - rok 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Bazylewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Skiba
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Skiba
Data wytworzenia informacji: 2017-02-02 10:45:17
Data udostępnienia informacji: 2017-02-02 10:45:17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-28 10:20:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner