logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „BLIŻEJ KLIENTA III”
WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 
 
Tytuł projektu: „ BLIŻEJ KLIENTA III” 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:   VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie:   6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Poddziałanie:   6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Okres realizacji: 01.01.2012 r. – 31.01.2014 r.
 
 
Cel główny projektu:
 
Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 9 pośredników pracy, 2 doradców zawodowych oraz  dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń 16 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 
 
Szczegółowe cele:
 
1.      Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 9 pośredników pracy w okresie   01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
2.      Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy poprzez zatrudnienie 2 doradców zawodowych w PUP w Kłodzku w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
3.      Podniesienie kwalifikacji 27 pracowników PUP w kłodzku w zakresie pracy z osobami de faworyzowanymi na dolnośląskim rynku pracy w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
4.      Podniesienie kwalifikacji 17 pracowników PUP w Kłodzku w zakresie stosowania IPD w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
5.      Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 3 pośredników pracy i 3 liderów klubu pracy w ramach studiów podyplomowych w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. w zakresie stosowania IPD w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 
Wydatki projektu:
Ogółem:     580 160,00 zł w tym:
Wnioskowane dofinansowanie: 493 136,00 zł
Wkład własny: 87 024,00 zł
Planowana liczba beneficjentów ostatecznych : 27 osób  
 
Planowane formy wsparcia:
1. Zatrudnienie  pośredników pracy.
2. Zatrudnienie doradców zawodowych
3. Szkolenie w zakresie pracy z osobami de faworyzowanymi na dolnośląskim rynku pracy.
4. Szkolenie w zakresie stosowania IPD.
5. Studia podyplomowe .
 

Ilość odwiedzin: 2942
Nazwa dokumentu: Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Gruszka
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Gruszka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-02-26 11:56:33
Data udostępnienia informacji: 2007-02-26 11:56:33
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-08 09:02:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner