logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
minus Wykazy zawartych umów
   plus Doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego
   minus Roboty Publiczne
   minus Prace Interwencyjne
   minus Prace Interwencyjne EFS
   minus Staż
   minus Staż EFS
   minus Prace Społecznie Użyteczne
   minus Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów na ubezpieczenie społeczne
   minus refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 ro
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Instrumenty Rynku Pracy > Wykazy zawartych umów

Spis dokumentów:
1. Doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego
2. Roboty Publiczne
3. Prace Interwencyjne
4. Prace Interwencyjne EFS
5. Staż
6. Staż EFS
7. Prace Społecznie Użyteczne
8. Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów na ubezpieczenie społeczne
9. refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 ro

Ilość odwiedzin: 20201
Nazwa dokumentu: Wykazy zawartych umów
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Kołodziejczyk-Jakimiszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Kołodziejczyk-Jakimiszyn
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Kołodziejczyk-Jakimiszyn
Data wytworzenia informacji: 2007-04-13 13:39:51
Data udostępnienia informacji: 2007-04-13 13:39:51
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-14 09:03:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner