logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do za?atwienia
 Podzia? administracyjny kraju
 Urz?dy pracy w Polsce
 Urz?dy skarbowe w Polsce
A A A


rachunek bieżący jednostki - budżet 20 1560 0013 2005 6044 4000 0001
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63 1560 0013 2005 6044 4000 0003
Fundusz Pracy - Powiat Kłodzki 81 1560 0013 2005 4225 7000 0029
Fundusz Pracy - PUP 36 1560 0013 2005 6044 4000 0004
Fundusz Pracy - PUP Depozyt 09 1560 0013 2005 6044 4000 0005
EFS 8.1 "RPO" 97 1560 0013 2005 4225 7000 0032
EFS 1.1.2 "POWER" 27 1560 0013 2005 4225 7000 0031
Własny biznes nie jest dla wybranych 79 1560 0013 2005 6044 4000 0006
Wspieramy skutecznie od A do Z… 52 1560 0013 2005 6044 4000 0007
Refundacje do 30-go roku życia 54 1560 0013 2005 4225 7000 0030


Zwroty świadczeń

09 1560 0013 2005 6044 4000 0005  -  proszę wskazywać do wszelkich zwrotów/wpłat nienależnie pobranych świadczeń, refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy oraz POWER i RPO z lat ubiegłych,

 

27 1560 0013 2005 4225 7000 0031 proszę wskazywać do wszelkich zwrotów/wpłat nienależnie pobranych świadczeń, refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych w ramach projektu POWER wypłaconych w roku 2017.

 

97 1560 0013 2005 4225 7000 0032  - proszę wskazywać do wszelkich zwrotów/wpłat nienależnie pobranych świadczeń, refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych w ramach projektu RPO wypłaconych w roku 2017.

 

79 1560 0013 2005 6044 4000 0006  - proszę wskazywać do zwrotów/wpłat przyznanych jednorazowo środków w ramach projektu "Własny biznes…"  wypłaconych w roku 2017.

 

52 1560 0013 2005 6044 4000 0007 - proszę wskazywać do wszelkich zwrotów/wpłat nienależnie pobranych świadczeń finansowanych w ramach projektu "Wspieramy skutecznie…" wypłaconych w roku 2017.

Ilość odwiedzin: 2944
Nazwa dokumentu: Rachunki bankowe
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Rarus
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Maruszak
Osoba, która wprowadzała dane: Radosław Bazylewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-09-15 12:30:02
Data udostępnienia informacji: 2011-09-15 12:30:02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-12 13:40:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner