logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Dane teleadresowe
minus Regulamin i struktura organizacyjna
minus Przedmiot działalności i kompetencje
minus Osoby sprawujące funkcje
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Akty prawne
minus Kodeks etyki
minus Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
minus Tłumacz języka migowego
minus Sposoby dostarczenia dokumentów
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Petycje
minus Zarządzenia Dyrektora
minus Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
minus Wyłączenia jawności informacji publicznej
minus Klauzule informacyjne RODO
 Instrumenty Rynku Pracy
plus Wykazy zawartych umów
 Europejski Fundusz Społeczny
plus Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
plus Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
plus Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
minus Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2
 Statystyka Rynku Pracy
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
minus Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
minus Statystyki rynku pracy - rok 2012
minus Statystyki rynku pracy - rok 2011
minus Statystyki rynku pracy - rok 2010
minus Statystyki rynku pracy - rok 2009
minus Statystyki rynku pracy - rok 2008
minus Statystyki rynku pracy - rok 2007
minus Statystyki rynku pracy - rok 2006
minus Statystyki rynku pracy - rok 2005
 Finanse
minus Rachunki bankowe
minus Majątek i struktura własnościowa
 Plany zamówień publicznych
minus Plany zamówień publicznych na rok 2017
 Przetargi
minus Przetargi - rok 2018
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
minus Przetargi - rok 2017
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
minus Przetargi - rok 2016
minus Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016
 Nabór kandydatów
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Kontrole
minus Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

Informacje ogólne
   Dane teleadresowe
   Regulamin i struktura organizacyjna
   Przedmiot działalności i kompetencje
   Osoby sprawujące funkcje
   Powiatowa Rada Rynku Pracy
   Akty prawne
   Kodeks etyki
   Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
   Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
   Tłumacz języka migowego
   Sposoby dostarczenia dokumentów
   Dostęp do informacji publicznej
   Petycje
   Zarządzenia Dyrektora
   Archiwum PUP w Kłodzku; prowadzone rejestry i ewidencje
   Wyłączenia jawności informacji publicznej
   Klauzule informacyjne RODO

Instrumenty Rynku Pracy
   Wykazy zawartych umów
      Doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego
         Doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego EFS
      Roboty Publiczne
      Prace Interwencyjne
      Prace Interwencyjne EFS
      Staż
      Staż EFS
      Prace Społecznie Użyteczne
      Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów na ubezpieczenie społeczne
      refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 ro

Europejski Fundusz Społeczny
   Informacje o programach w ramach działania 1.2 SPO RZL
      Program: "Od młodzika do przewodnika"
      Program: "Szybki start"
      Program: "Młodzi aktywni"
   Informacje o programach w ramach działania 1.3 SPO RZL
      Program: "Powrót na rynek pracy"
      Program: "Nowa szansa"
      Program: "Postaw na siebie"
   Informacje o projekcie PO KL "Buduj przyszłość" poddziałanie 6.1.3
      realizacja programu rok 2011
      Realizacja programu lata :2010-2008
   Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta" - poddziałanie 6.1.2.
   Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta II " - poddziałanie 6.1.2.
   Informacja o projekcie PO KL "Bliżej klienta III" - Poddziałanie 6.1.2

Statystyka Rynku Pracy
   Statystyki Rynku Pracy - rok 2014
   Statystyki Rynku Pracy - rok 2013
   Statystyki rynku pracy - rok 2012
   Statystyki rynku pracy - rok 2011
   Statystyki rynku pracy - rok 2010
   Statystyki rynku pracy - rok 2009
   Statystyki rynku pracy - rok 2008
   Statystyki rynku pracy - rok 2007
   Statystyki rynku pracy - rok 2006
   Statystyki rynku pracy - rok 2005

Finanse
   Rachunki bankowe
   Majątek i struktura własnościowa

Plany zamówień publicznych
   Plany zamówień publicznych na rok 2017

Przetargi
   Przetargi - rok 2018
   Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2018
   Przetargi - rok 2017
   Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2017
   Przetargi - rok 2016
   Zamówienia poniżej 30000 € - rok 2016

Nabór kandydatów
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
      Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych
      Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne
      Informacja o wynikach naboru

Kontrole
   Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w PUP oraz inne wystąpienia i oceny dokonywane przez organy władzy publicznej
corner   corner